AIDA reference image
Σχετικά με το πρόγραμμα

Alzheimer patients Interaction through Digital and Arts

Υπάρχουν πολλά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για ηλικιωμένους με νόσο Αλτσχάιμερ, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Όσοι νοσούν συχνά βιώνουν μοναξιά και απομόνωση, η οποία έχει γίνει ακόμη χειρότερη λόγω των περιορισμών του Covid-19. Η κοινωνία θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να ζουν σε κοινότητες φιλόξενες, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό, προωθώντας δραστηριότητες που θα μπορούσαν να άρουν όσα τους εμποδίζουν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Το έργο AIDA ασχολείται με τις βασικές απαραίτητες ικανότητες που καλούνται οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες να αναπτύξουν για να συνεργαστούν και να προχωρήσουν προς τη δημιουργία μιας κοινής μεθοδολογίας.

Γιατί το AIDA;
Περίληψη

Τι κάνουμε

Στόχοι

Υλοποίηση

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Παραδοτέα

Τι θα παραδώσουμε

Η μεθοδολογία του AIDA

Δοκιμαστικό - Piloting

AIDA Mozilla Hubs

ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε τους Εταίρους του έργου

Fondazione Patrizio Paoletti - RINED

Ιταλία

Φορέας συντονιστής του έργου. To Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Νευροεπιστήμη, την Εκπαίδευση και τη Διδακτική (Research Institute for Neuroscience, Education, and Didactics -RINED) είναι μέρος του Fondazione Patricio Paoletti (FPP), ένα ίδρυμα με έδρα την Ιταλία, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Έρευνα του Υπουργείου Παιδείας, Ανώτερης εκπαίδευσης και Έρευνας. Βασικός στόχος του RINED, και του FPP ευρύτερα, είναι να εξατομικεύσει νέα θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα γνώσης, τα οποία προωθούν τη γνωσιακή, σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική υγεία και την ευημερία από την παιδική ηλικία ως τα γηρατειά.

CRHACK LAB Foligno 4D

Ιταλία

Το CRHACK LAB Foligno 4D δημιουργήθηκε για να βοηθήσει νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην καινοτόμα σκέψη και να αποτήσουν μια συνειδητή ψηφιακή πρακτική κουλτούρα εκθέτοντάς τους στην τελευταία τεχνολογία για να τους προετοιμάσει για τις νέες εργασιακές θέσεις που θα προκύψουν την επόμενη δεκαετία.

Innovation Frontiers

Ελλάδα

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν καινοτομία, δημιουργικότητα και παιχνιδοποίηση για την ενίσχυση της επίδοσης και εμπλοκής των μαθητών, η οποία εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα.

Office of Public Works

Ιρλανδία

Το Office of Public Works Heritage Services φροντίζει για 780 από τις σημαντικότερες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένων εθνικών μουσείων και ιστορικών πάρκων, κήπων και κτηρίων. Η ομάδα μας αποτελούμενη από αφοσιωμένους ειδικούς φροντίζουν τα κτήρια, τα τοπία και τις συλλογές που της έχουν ανατεθεί και τα κάνει προσβάσιμα σε πάνω από 12 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν αλλά και να τα απολαύσουν.

Alzheimer Bulgaria

Βουλγαρία

Η Ένωση Alzheimer Βουλγαρίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για το δημόσιο όφελος. η αποστολή μας είναι να αλλάξουν οι στάσεις, οι πολιτικές και οι πρακτικές στη Βουλγαρία σε σχέση με τους ανθρώπους με άνοια και τους φροντιστές τους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Spomincica - Alzheimer Slovenia

Σλοβενία

Η Spomincica - Alzheimer Slovenia (1997) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με ανθρωπιστική δράση που έχει στόχο να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, ευαισθητοποιώντας και συνδέοντας σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της άνοιας. Μέσα από τις δραστηριότητές μας εστιάζουμε στο να συναντάμε τις αυξανόμενες ανάγκες σε αυτό το πεδίο στην κοινωνία μας, ειδικά ανάμεσα σε όσους ζουν με άνοια στο σπίτι και τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Viborg Commune

Δανία

Το Viborg Commune είναι ένα μουσείο πολιτιστικής ιστορίας που έχει την ευθύνη για την αρχαιολογία και τη μοντέρνα ιστορια της περιφερειακής ενότητας του Viborg. Το Viborg Commune ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της περιφερειακής ενότητας του Viborg. Διεξάγει δράσεις διάχυσης στο Cathedral Quarter και σε άλλους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στο Viborg. Ακόμα διαχειρίζεται τους επισκέψιμους χώρους Hvolris Iron Age Village, The Five Halders and E Bindstouw.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω οργανισμούς

Είναι καλό να γνωρίζετε

Τι είναι το Alzheimer;

Η νόσος Alzheimer είναι ο πιο κοινός τύπος άνοιας.
Δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο Alzheimer
Η νόσος Alzheimer δεν αποτελεί μέρος της φυσικής διαδικασίας της γήρανσης.
Ο ρυθμός της προόδου της νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της φροντίδας και τη συνολική υποστήριξη.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ψηφιακός πολιτισμός και οι τέχνες;

Η τέχνη προσφέρει στα άτομα με άνοια, και όχι μόνο, μια ευκαιρία να επαναδομήσουν την κατάστασή τους, βοηθώντας τα να βελτιώσουν τη γενική κατάσταση της καθημερινότητάς τους και την ποιότητα ζωής τους.
Η τέχνη και ο πολιτισμός έχουν μια έμφυτη αξία τόσο για την ανάπτυξη γνωστικών δραστηριοτήτων αλλά και για την καλλιέργεια έντονων κοινωνικών σχέσεων και για τη διαμόρφωση των ατόμων με μια ευρύτερη έννοια.
Ο ψηφιακός κόσμος είναι εξαιρετική πηγή άντλησης για ευπαθή και ανάπηρα άτομα. Τους προσφέρει ένα παράθυρο στον κόσμο, βοηθώντας τα να καταπολεμήσουν τη μοναξιά και την απομόνωση.
Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί ένα από τα κλειδιά για τη μεταφορά της νόσου Alzheimer στη σύγχρονη κοινωνία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε

Αριθμός συμφωνίας: Nr 2021-1-IT02-KA220-ADU-000027077

The Erasmus+ Program

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει το απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

© artzheimer.eu. All Rights Reserved. Designed by CRHACK LAB F4D